Persondatapolitik.


VI BESKYTTER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

 
Denne persondatapolitik beskriver rollefordelingen mellem dataansvarlig og databehandler, hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, retsgrundlaget for behandlingen, modtagere af personoplysninger, sletning af personoplysninger, dine rettigheder som bruger og andre vigtige oplysninger, når du er kunde hos Hansen / Nissen. 
 
 

1 DATAANSVARLIG

 
Hansen/Nissen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Vores kontaktoplysninger er:
 
Hansen / Nissen
Søndergade 1
8700 Horsens
CVR-nr. 37323969
 
Kontaktperson: Gert Christiansen
Kontakt e-mail: mail@hansenognissen.dk
 
 

2 HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

 
2.1 Tilmelding af nyhedsbrev
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
 
Formålet med indsamlingen  
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
 
Retsgrundlaget 
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 
Modtagere af personoplysninger
Modtagere af oplysninger er vores eksterne samarbejdspartner, som står for udsendelse af nyhedsbreve.
Vi har indgået en skriftlig databehandleraftale med vores eksterne samarbejdspartner, som ikke må anvende oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
 
Sletning af persondata
Oplysningerne gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
 
2.2 Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.  
 
Formålet med indsamlingen
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden.
 
Retsgrundlaget
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 
Modtagere af personoplysninger
Modtagere af oplysninger er vores eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med vores eksterne samarbejdspartnere, som ikke må anvende oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
 
Sletning af persondata
Oplysningerne slettes, når du ikke har besøgt hjemmesiden i et år.
 
2.3 Køb af gavekort og varer ”udenfor butik”
Når du køber et gavekort eller en vare ved ordreafgivelse via mail eller telefon, indsamler vi oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, betalingsmåde og evt. leveringsønsker. 
 
Formålet med indsamlingen
Formålet med indsamlingen er levering af bestilte gavekort/varer, så vi kan overholde vores aftale med dig samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.
 
Retsgrundlaget
Retsgrundlaget for behandling er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.
 
Modtagere af personoplysninger 
PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af det købte gavekort eller de købte varer til dig. 
 
Sletning af persondata
Oplysningerne bliver slettet 5 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.
 
2.4 Køb af varer på kredit
Hvis du er berettiget til at købe på kredit i vores butik, indsamler vi oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse. 
 
Formålet med indsamlingen
Formålet med indsamlingen er for at kunne opfylde aftalen med dig omkring fremsendelse af en faktura eller et kontoudtog, så du kan betale dit udestående samt vores overholdelse af krav til bogføring og regnskab.
 
Retsgrundlaget
Retsgrundlaget for behandling er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.
 
Modtagere af personoplysninger 
Modtagere af oplysninger er vores eksterne samarbejdspartnere, som administrerer vores kassesystem, vores økonomisystem samt vores eksterne revisor. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med vores eksterne samarbejdspartnere, som ikke må anvende oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
 
Sletning af persondata
Oplysningerne bliver slettet 5 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.
 
2.5 Når man besøger vores Facebook-sider
Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider. 
 
De konkrete Facebook-sider administreret af Hansen/Nissen er: 
Hansen / Nissen (www.facebook.com/HansenogNissen)
Backstage Horsens (www.facebook.com/BackstageHorsens)
Backstage Junior (www.facebook.com/BackstageJunior)
 
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. 
 
Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.
 
Formålet med indsamlingen
Formålet er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.
 
Retsgrundlaget 
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet. 
 
Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.
 
Sletning af persondata 
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige sider, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.
 
Automatiske afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.
 
Bemærk!
Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.
 
 

3 DINE RETTIGHEDER

 
Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at gøre brug af. Dine rettigheder omfatter:
 
3.1 Retten til at se oplysningerne (indsigtsretten)
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne samt hvorfra oplysningerne stammer.
 
3.2 Retten til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få rettet og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. 
Oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen.
 
3.3 Retten til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme. 
 
3.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
3.5 Retten til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 
3.6 Retten til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
3.7 Retten til at tilbagekalde samtykke
Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.   
 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår nederst i denne persondatapolitik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
 
 

4 VIGTIGE OPLYSNINGER

 
4.1 Ændringer i persondatapolitikken
Den hurtige udvikling på internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Ved rettelser ændrer vi datoen for ”sidst opdateret” nederst på sidste side. 
 
I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.
 
Du bør gennemgå ændringerne omhyggeligt. For at acceptere ændringer skal du blot fortsætte med at bruge vores website. Hvis du ikke kan eller vil acceptere ændringerne af vores vilkår, så skal du ikke anvende vores website.
 
Medmindre andet er angivet, gælder vores nuværende persondatapolitik for alle de oplysninger, som vi har om dig. Hvis du bruger vores website efter der er sendt besked om ændringer til dig, eller disse er blevet offentliggjort på vores website, er det at sidestille som en accept af de nye vilkår eller procedurer. 
 
4.2 Sikkerhed
Vi har gennemført passende fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.
 
I tilfælde af databrud, der omhandler dine personoplysninger, vil du blive orienteret via den e-mailadresse du er registreret med inden for 72 timer efter, at et sådant brud er konstateret. 
 
 

5 KONTAKT

 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på mail@hansenognissen.dk
 
Denne udgave af persondatapolitikken er version 1.
Senest opdateret den 25. maj 2018.
 

HANSEN / NISSEN

Søndergade 1
DK-8700 Horsens

 

webbureau easynet

KONTAKT

(+45) 75 62 38 44
mail@hansenognissen.dk

 

 

GENVEJE

   

Køb et gavekort
Kundeklubben
Skrædder

Mærker / brands
Firmatøj
Tøj til teenager

Jakkesæt
Accessories
Overtøj / sko

Persondatapolitik

   

 

VI SPONSORERER

Kræftens Bekæmpelse